• Svarthällan's Riona
  • Gildewangen's Ronja
  • Quattrogårdens Melissa
  • Quattrogårdens Jazza
  • Quattrogårdens Dizza
  • Quattrogårdens Ezzie
  • Quattrogårdens Olly
  • Quattrogårdens Pina
  • Quattrogårdens Zilla
  • Quattrogårdens Fixa

UHP, MH, BH, IPO2, GDK AK, Svensk Segrarinna, SEUCH, GDK AK(livstid)
Svarthällan's Riona
2015-02-16
Hd A / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - Svarthällan's Kandida

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Riona standing Riona head

Ägare/Owner: Cornelis Van Der Wal
Halter: Carina Larsson

MH
Gildewangen's Ronja
2018-10-26
Hd A / Ed UA
Team Cayira Sammy - IPO2, GDK AK (livstid), Svensk Segrarinna, SEUCH, VA1 Svarthällan's Riona

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Ronja standing Ronja head

Ägare: Cornelis V D Wal. Halter: Carina Larsson

MH
Quattrogårdens Melissa
2016-10-30
Hd B / Ed 0
SUCH, SCHH II, KKL1(livstid), IPO 3 Quattrogårdens Grizzly -
IPO1, SEUCH, GDK AK Quattrogårdens Troja

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Melissa standing Melissa head

Ägare: Cornelis Van Der Wal
Halter: Carina Larsson

MH, GDK AK, IGP1
Quattrogårdens Jazza
2016-01-30
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - UHP, MH, BH Quattrogårdens Queen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Jazza standing Jazza head

Ägare/Owner: Kennel Quattrogården

UHP, MH, BH, IPO 1, SEUCH, KORAD, GDK AK
Quattrogårdens Dizza
2014-12-07
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - Quattrogårdens Ulme

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Dizza standing Dizza head

Ägare/Owner: Anna Nolen

MH
Quattrogårdens Ezzie
2015-03-06
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Ezzie standing Ezzie head

Ägare/Owner: Lars & Kia Brändström

MH, UHP, BH
Quattrogårdens Olly
2016-11-13
Hd A / Ed ua
SUCH, SCHH II, IPO3, KKL1(livstid), VA1, Quattrogårdens Grizzly -
UHP, IPO1, SEUCH, KKL1(livstid) Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Olly standing Olly head

Ägare: Tomas Nilsson & Ulrika Boström

MH
Quattrogårdens Pina
2017-04-22
Hd B / Ed 0
IPO 3, KKL1(livstid), VA1, SEUCH Baggio von Juvenisty -
MH, BH, UHP Quattrogårdens Zenta

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Pina standing Pina head

Ägare/Owner: Ann-Charlotte Englund

MH
Quattrogårdens Zilla
2019-01-19
HD B / ED 0
IGP2, GDK AK Neros del Lupo Nero - Quattrogårdens Fideli

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Zilla standing Zilla head

Ägare: Jennie Krook

MH
Quattrogårdens Fixa
2020-04-19
HD B / ED 0
IGP1 Marlo vom Haus Tchorz - IPO1, KORAD, SEUCH Quattrogårdens Dizza

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Fixa standing Fixa head

Ägare: Kennel Quattrogården