• Quattrogårdens Vasco
  • Quattrogårdens Dollar
  • Quattrogårdens Eto
  • Quattrogårdens Orcan
  • Quattrogårdens Pasco
  • Quattrogårdens Sebbe
  • Quattrogårdens Bax
  • Quattrogårdens Isco
  • Quattrogårdens Florian

Quattrogårdens Vasco
2013-01-03
Hd C / Ed UA
SEUCH, SCHH II, IPO 3 (cert), KKL1, Quattrogårdens Grizzly -
TJH (Försvaret), LP1, UHP, BH, KORAD Quattrogårdens Doris

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Vasco standing Vasco head

Ägare/Owner: Åse och Nils-Erik Strindgård

MH, BH, UHP, IGP 1
Quattrogårdens Dollar
2014-12-07
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - Quattrogårdens Ulme

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Dollar standing Dollar head

Ägare/Owner: Sara Andersson & Mattias Eliasson

Quattrogårdens Eto
2015-03-06
Hd B / Ed 1
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Eto standing Eto head

Ägare/Owner: Birgitta Eriksson

Quattrogårdens Orcan
2016-11-13
Hd A / Ed 0
SUCH, SCHH II, IPO3, KKL1(livstid), VA1, Quattrogårdens Grizzly -
UHP, IPO1, SEUCH, KKL1(livstid) Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Orcan standing Orcan head

Ägare/Owner: Niclas Jacobsson & Jenny Atterling

Quattrogårdens Pasco
2017-04-22
IPO 3, KKL1(livstid), VA1, SEUCH Baggio von Juvenisty -
MH, BH Quattrogårdens Zenta

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Pasco standing Pasco head

Ägare/Owner: Rune Klavenes

MH
Quattrogårdens Sebbe
2017-11-17
Hd B/C / Ed 0
SUCH, SCHH II, KKL1(livstid), BH, MH, IPO 3 Quattrogårdens Grizzly -
UHP, MH, BH, IPO2, GDK AK, Svensk Segrarinna, SEUCH, VA2 Svarthällan's Riona

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Sebbe standing Sebbe head

Ägare/Owner: Carina Larsson

MH, UHP
Quattrogårdens Bax
2019-09-01
Hd A / Ed 0
Quattrogårdens Pascha - Quattrogårdens Jazza

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Bax standing Bax head

Ägare/Owner: Niklas Holmgren

Quattrogårdens Isco
2021-01-18
IGP1, GDK AK Haino vom Team Huhnegeab -
IPO1, KORAD, SEUCH, GDK AK Quattrogårdens Dizza

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Isco standing Isco head

Ägare/Owner: Johanna Åkerlund & Ola Johansson

MH
Quattrogårdens Florian
2020-04-19
Hd A / Ed 0
IGP1 Marlo vom Haus Tchorz - IPO1, KORAD, SEUCH Quattrogårdens Dizza

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Florian standing Florian head

Ägare/Owner: Maria Tjärnström