Males

SchH III, BH, UHP, AP 1
Uschigårdens Quattro
*SchH III,V.Matty Vd Winerau - SchHI, SphI, SUCH Uschigårdens Herra
Uschigårdens Quattro
MH
Quattrogårdens Hanno
SCHH III, Kkl1 Stenley vom Lehnhof - SCHHI, SUCH, Kkl1 Quattrogårdens Assie
Quattrogårdens Hanno
BHP I, BHP/IPO II, Kkl 1, BH, MH, UHP, SUCH
Quattrogårdens Canto
e.SCHH II,SUCH,SSV,Kkl I, Uschigårdens Haijo - SchH I, BHP II, IPO III, Kkl 1,SUCH Uschigårdens Roxanne
Quattrogårdens Canto
BHP1, SUCH
Svartågårdens Enzo
BHPI INTUCH KORAD SUCH Wilaritts Ö-Zorro - Svartågårdens Beautiful
Svartågårdens Enzo
SCHHII, SUCH, SSV, KKL1(livstid), MH, UHP, BH
Uschigårdens Haijo
F. 2000 04 07
HD A / AD UA
e.SCHH III ,kkl1Esko vom Dänichen Hof - SCHH I Uschigårdens Mandy

Uschigårdens Haijo
SUCH, SCHHII, IPO1, KKL1(livstid), MH, BH, UHP
Quattrogårdens Jello
F. 2005 01 27
HD A / ED UA
e.SCHH III, KKL1a Zamp vom Thermodos - SCHHI, SUCH Uschigårdens Yessi

Quattrogårdens Jello
UHP, MH, IPO1, CERT, SEUCH
Quattrogårdens Merlin
F. 2010 11 16
HD A / ED UA
SCHH2, Svensk sieger 12-18 Quattrogårdens Grizzly - Quattrogårdens Vinna

Quattrogårdens Merlin
UHP, MH, IPO1, SEUCH
Quattrogårdens Nero
F. 2011 01 20
HD A / ED UA
e. SCHHII Fulz Di Zenevredo - IPO1, KKL1, UHP, BH, MH Quattrogårdens Uxie

Quattrogårdens Nero
SUCH, SCHH II, KKL1(livstid), BH, MH, IPO3
Quattrogårdens Grizzly
F. 2009 03 18
HD A / ED UA
SCHHIII Markus Vom Status Quo - Quattrogårdens Uxie

Quattrogårdens Grizzly
IPO 3, KKL1(livstid), VA1, SEUCH, MH
Baggio von Juvenisty
F. 2012 04 12
HD A / ED Normal
VA, SchH3, Kkl 1 Mentos vom Osterberger-land - VA, SchH1 Kkl 1Romy v.d Ramonjahoeve

Baggio von Juvenisty
MH, BH, UHP, IPO 1, SEUCH, GDK AK(livstid)
Quattrogårdens Pascha
F. 2011 09 09
HD A / ED UA
SUCH, SCHH II, KKL1, BH, MH, IPO 3 Quattrogårdens Grizzly - IPO2, KKL1(livstid), SUCH, S(drag)CH, MH, BH, UHP Quattrogårdens Tosca

Quattrogårdens Pascha

Females

SUCH, BHP2, IPO3, BSL3, Kkl1(livstid), UHP
Uschigårdens Alexandra
E.SCHH III,Kkl 1 Uschigårdens Quattro - SchH I, BHP III,BSL3, Kkl 1, VA, SUCH Uschigårdens Ixe
Uschigårdens Alexandra
SchH I, BH, UHP, SUCH
Uschigårdens Yessi
SchH III VA Hd;normal Esko vom Dänischen Hof - SchH II VA Hd;Ua Uschigårdens Bine
Uschigårdens Yessi
SchHI, BHPII, SUCH, IPOIII, Kkl1, BH, UHP
Uschigårdens Roxanne
SchH III VA Hd;normal Odin v Hirschel - Bhp III V Hd;Ua Uschigårdens Gisella
Uschigårdens Roxanne
SchHII, BH, UHP, Kkl1
Uschigårdens Bine
SchH III VA Hd;normal Sasko vd Noriswand - SchH I Sph I Hd;Ua SUCH Uschigårdens Herra
Uschigårdens Bine
SchHI, SUCH, MH, BH, UHP
Quattrogårdens Brixa
e.SchHIII, Kkl 1, VA1 Larus von Batu - SCHHI, SUCH Uschigårdens Yessi
Quattrogårdens Brixa
SCHH1, SUCH, BH, MH, UHP
Quattrogårdens Bine
e.SchH III, VA1,Larus von Batu - SCHHI, SUCH Uschigårdens Yessi
Quattrogårdens Bine
SLCH, KORAD
Svartågårdens Aniara
BHPI, INTUCH, KORAD, SUCH Wilaritts Ö-Zorro - Svartågårdens Zindra
Svartågårdens Aniara
BH, SCHHI, UHP, MH, SUCH, Kkl1(Livstid)
Quattrogårdens Assie
F. 2002 05 14
HD A / AD UA
SCHHII, SUCH, SSV, Kkl1 Uschigårdens Haijo - SCHHI, SUCH Uschigårdens Yessi

Quattrogårdens Assie
Quattrogårdens Belinda
e.SchH III, Kkl1, VA1 Larus von Batu - SCHHI, SUCH Uschigårdens Yessi
Quattrogårdens Belinda
Quattrogårdens Pollie
e.HD B/AD UA, MH, Segrare SSM-05, Utställd 11ggr i Sverige & 11 klassvinster, 6ggr BIR Quattrogårdens Hanno - SCHH1, SUCH, BH, MH, UHP Quattrogårdens Bine
Quattrogårdens Pollie
SUCH, IPO2, KKL1, BH, UHP, MH
Quattrogårdens Irra
F. 2004 11 29
HD A / AD UA
BHPI, BHP/IPOII, KKL1, SUCH Quattrogårdens Canto - SCHHI Quattrogårdens Brixa

Quattrogårdens Irra
IPO1, Kkl1, SUCH, MH, UHP, BH
Quattrogårdens Dixie
F. 2003 07 08
HD A / AD UA
e.SCHHII, KKL1, SUCH, SSV Uschigårdens Haijo - BHPII, IPOIII, Kkl1, UHP, Cert Uschigårdens Alexandra

Quattrogårdens Dixie
SUCH, IPO1, KKL1(livstid), BSL1, UHP, MH, BH
Quattrogårdens Essie
F. 2004 02 23
HD A / AD UA
SCHH3, IPO3, KKL1a Bizmarks Hof Oscar - BHP2, IPO3, BSL3 Kkl 1(Livstid), UHP, SUCH Uschigårdens Alexandra

Quattrogårdens Essie
SUCH, VA, SCHH2, KKL1(livstid), MH
Quattrogårdens Onessa
F. 2006 01 13
HD B / AD UA
e.Segrare SSM-05, utställd 11 ggr i Sverige och 11 klassvinster, 6 ggr BIR Quattrogårdens Hanno - SUCH, IPO1, KKL1, BSL1, UHP, MH, BH Quattrogårdens Essie

Quattrogårdens Onessa
UHP, MH
Quattrogårdens Vinna
F. 2007 01 12
HD B / AD UA
e.SCHH3, IPO3, kkl1a VA 6 Quenn vom Löher Weg - IPOI, MH, UHP, BH Quattrogårdens Jessie

Quattrogårdens Vinna
IPO1, KKL1, UHP, BH, MH
Quattrogårdens Uxie
F. 2007 01 22
HD A / ED UA
e.SUCH, SCHH2, IPO1, Kkl1 Quattrogårdens Jello - UHP, MH Quattrogårdens Irra

Quattrogårdens Vinna
SUCH, IPO2, Kkl1(livstid), MH, BH, UHP, CERT
Quattrogårdens Jessie
F. 2005 01 27
HD A / ED UA
SCHH3, KKL1a Zamp vom Thermodos - SCHH1, SUCH Uschigårdens Yessi

Quattrogårdens Jessie
Tjh, MH, UHP
Quattrogårdens Nixe
F. 2005 11 27
HD B / ED UA
e.SCHH3, VA1 Larus von Batu - BH, SCHH1,
UHP, MH, SUCH, Kkl1 Quattrogårdens Assie

Quattrogårdens Nixe
IPO2, KKL1(livstid), SUCH, S(drag)CH, MH, BH, UHP
Quattrogårdens Tosca
F. 2007 01 12
HD A / ED UA
CHH3, Kkl1, V1 Xeno vom Elzmundungsraum,
SCHH1, SUCH Quattrogårdens Brixa

Quattrogårdens Tosca
Tjh, Lp1, MH, UHP, BH, KORAD, SEUCH
Quattrogårdens Doris
F. 2008 12 13
HD A / ED UA
SUCH, SCHH2, IPO1, KKL1, MH, BH, UHP Quattrogårdens Jello,
IPO1, Kkl1, SUCH, BSL1, UHP, MH, BH Quattrogårdens Essie

Quattrogårdens Doris
SCHH1, KKL1, BH, UHP, MH
Quattrogårdens Verra
F. 2007 02 27
HD B / ED UA
e.SCHH3, IPO3, kkl1a VA 6 Quenn vom Löher Weg,
IPOI, MH, UHP, BH Quattrogårdens Jessie

Quattrogårdens Verra
MH
Quattrogårdens Sabine
F. 2007 01 12
HD B / ED UA
SCHH3, Kkl1, V3 Quantum vom Fiemereck,
BH, SCHH1, UHP, MH, SUCH, Kkl1 Quattrogårdens Assie

Quattrogårdens Sabine
MH, UHP, IPO1, SEUCH, KKL1(livstid)
Quattrogårdens Joleen
F. 2009 11 28
HD B / ED UA
IPO1, SCHH2, SUCH, Kkl1 (livstid) Quattrogårdens Jello - IPO2, SUCH, Kkl1, S(drag)CH Quattrogårdens Tosca

Quattrogårdens Joleen
MH, IPO1, SEUCH
Svarthällan's Occra
F. 2010 09 16
HD B / ED UA
SUCH, SCHH II, KKL1, BH, MH Quattrogårdens Grizzly - Svarthällan's Kandida

Svarthällan's Occra
MH, IPO1, SEUCH, GDK AK
Quattrogårdens Troja
F. 2012 05 16
HD B / ED UA
SCHH3, Kkl1 Grischan vom Klostermoor - Quattrogårdens Sabine

Quattrogårdens Troja
MH
Quattrogårdens Ivy
F. 2015 12 15
HD B / ED UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - MH, BH Quattrogårdens Vectra

Quattrogårdens Ivy
MH, UHP, BH
Quattrogårdens Plura
F. 2011 09 09
HD B / ED 0
SUCH, SCHH II, KKL1, BH, MH Quattrogårdens Grizzly - IPO2, KKL1(livstid), SUCH, S(drag)CH, MH, BH, UHP Quattrogårdens Tosca

Quattrogårdens Plura
MH, BH, IPO1, UHP, KKL, SEUCH, GDK AK
Quattrogårdens Ulme
F. 2012 12 18
HD B / ED UA
SEUCH, SCHH II, IPO 3 (cert), KKL1, Quattrogårdens Grizzly - IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Quattrogårdens Ulme
MH, UHP, BH, IPO1, SEUCH, GDK AK (livstid)
Quattrogårdens Ussie
F. 2012 12 18
HD B / ED UA
SEUCH, SCHH II, IPO 3 (cert), KKL1, Quattrogårdens Grizzly - IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Quattrogårdens Ussie
MH, BH
Quattrogårdens Vectra
F. 2013 01 03
HD A / ED UA
SEUCH, SCHH II, IPO 3 (cert), KKL1, Quattrogårdens Grizzly - TJH (Försvaret), LP1, UHP, BH, KORAD Quattrogårdens Doris

Quattrogårdens Vectra
MH, BH, UHP
Quattrogårdens Zenta
F. 2014 01 30
HD B / ED UA
IPO 1 Quattrogårdens Merlin - TJH (Försvaret), LP1, KORAD Quattrogårdens Doris

Quattrogårdens Zenta
UHP, MH, BH
Quattrogårdens Queen
F. 2011 10 02
HD B / ED 0
SUCH, SCHH II, KKL1, BH, MH Quattrogårdens Grizzly - MH Quattrogårdens Sabine

Quattrogårdens Queen
UHP, MH, BH, IPO 1, SEUCH, KORAD, GDK AK
Quattrogårdens Dizza
F. 2014 12 07
HD B / ED UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - Quattrogårdens Ulme

Quattrogårdens Dizza
UHP, MH, BH, IPO2, GDK AK, Svensk Segrarinna, SEUCH, GDK AK(livstid)
Svarthällan's Riona
F. 2015 02 16
HD A / ED UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - Svarthällan's Kandida

Svarthällan's Riona
MH, GDK AK, IGP1
Quattrogårdens Jazza
F. 2016 01 30
HD B / ED UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - UHP, MH, BH Quattrogårdens Queen

Quattrogårdens Jazza
MH
Quattrogårdens Melissa
F. 2016 10 30
HD B / ED 0
SUCH, SCHH II, KKL1(livstid), IPO 3 Quattrogårdens Grizzly - IPO1, SEUCH, GDK AK Quattrogårdens Troja

Quattrogårdens Queen