• Quattrogårdens Uttzi
  • Quattrogårdens Roxy

Quattrogårdens Uttzi
2018-08-18
IPO3, Kkl1(livstid),SEUCH, VA1 Baggio V Juvenisty -
IPO3(cert), GDK AK Bente V Romantos Hoeve

Uttzi standing

Ägare/Owner: Tina Fridh & Anna Nolén

Quattrogårdens Roxy
2017-10-11
IPO1, SEUCH, Gdk AK (livstid) Quattrogårdens Pascha - Quattrogårdens Ivy

Roxy standing

Ägare/Owner: Inger Rönnbäck