• Quattrogårdens Roxy
  • Quattrogårdens Pina

Quattrogårdens Roxy
2017-10-11
IPO1, SEUCH, Gdk AK (livstid) Quattrogårdens Pascha - Quattrogårdens Ivy

Roxy standing

Ägare/Owner: Inger Rönnbäck

Quattrogårdens Pina
2017-04-22
IPO 3, KKL1(livstid), VA1, SEUCH Baggio von Juvenisty -
MH, BH Quattrogårdens Zenta

Pina standing

Ägare/Owner: Ann-Charlotte Englund