• Quattrogårdens Roxy
  • Quattrogårdens Pina
  • Quattrogårdens Orcan
  • Quattrogårdens Melissa

Quattrogårdens Roxy
2017-10-11
IPO1, SEUCH, Gdk AK (livstid) Quattrogårdens Pascha - Quattrogårdens Ivy

Roxy standing

Ägare/Owner: Inger Rönnbäck

Quattrogårdens Pina
2017-04-22
IPO 3, KKL1(livstid), VA1, SEUCH Baggio von Juvenisty -
MH, BH Quattrogårdens Zenta

Pina standing

Ägare/Owner: Ann-Charlotte Englund

Quattrogårdens Orcan
2016-11-13
SUCH, SCHH II, IPO3, KKL1(livstid), VA1, Quattrogårdens Grizzly -
UHP, IPO1, SEUCH, KKL1(livstid) Quattrogårdens Joleen

Orcan standing

Ägare/Owner: Niclas Jacobsson & Jenny Atterling

Quattrogårdens Melissa
2016-10-30
SUCH, SCHH II, KKL1(livstid), BH, MH, IPO 3 Quattrogårdens Grizzly -
MH, IPO1, SEUCH, GDK AK Quattrogårdens Troja

Melissa standing

Ägare/Owner: Niclas Jacobsson & Jenny Atterling