About usVälkommen till Kennel Quattrogårdens hemsida! Uppfödare av schäferhundar. Kenneln startades upp våren 2002 av oss, Thomas och Carina Larsson. Vår uppfödning har rönt enorma framgångar med flera championat, SSM-vinster och en bästa uppfödargrupp-utmärkelse 2008. Exempelvis har vi vunnit bästa uppfödargrupp både 2008 och 2014 på SSM. Vår målsättning är att föda upp friska, mentalt sunda schäfrar med mycket bra arbetsegenskaper och en tilltalande exteriör. Kennel Quattrogårdens inriktning är att komma så nära rasstandard som möjligt i vårt avelsarbete.

Stort tack till alla ni valpköpare som gjort ett så fantastiskt bra jobb med era hundar!

Är ni nyfikna på hur kennelområdet ser ut? Gör en rundvandring!

Hör gärna av er om ni vill veta mer. Ni är mycket välkomna till oss på Kennel Quattrogården!
Thomas Thomas är tränings/ tävlings/AK-figurant, MH/MT-figurant, IPO-domare, IPO-provledare, AK-provledare samt har tävlat/utbildat ett mycket stort antal hundar inom både svenska brukset & IPO. Thomas är även en av landets bästa handlers! Carina Carina är utbildad AK-sekreterare, MH/MT- figurant, provledare IPO och provledare UHP samt har utbildad många hundar inom både svenska brukset, försvarsmakten & IPO.

About usWelcome to Kennel Quattrogården's website! Breeder of German Shepherds. The kennel was founded in the spring of 2002 by us, Thomas and Carina Larsson. Our breeding program have been a huge success ever since with several championship titles, SSM wins and a Best Breeder award in 2008. As an example, we've won the best breeder group title both 2008 and 2014 during SSM. Our goal is to breed healthy, mentally sound dogs with excellent working performance and exceptional exterior characteristics. Kennel Quattrogården strive to get as close as possible to breed standard in our breeding program. Big thanks to all you pup buyers for a fantastic job with your dogs!

Curious about how the kennel premises looks like? Take a tour!

Please feel free to contact us if you want to know more. You are most welcome to us at Kennel Quattrogården!

Thomas is training/trial/AK-figurant, MH/MT-figurant, IPO judge, IPO test leader, AK test leader and have trained a great many dogs both within the swedish working dog scene & IPO. Thomas is also one of the best handlers in the country! Carina is a trained AK trial secretary, MH/MT-figurant, IPO test leader, UHP test leader and have trained alot of dogs within the swedish working dog scene, the swedish armed forces & IPO.