• Quattrogårdens Don Juan
  • Quattrogårdens Janko
  • Quattrogårdens Zappo

MH, UHP, BH, IGP1
Quattrogårdens Don Juan
2019-11-28
Hd B / Ed 0
Cyrus vom Osterberger-Land - Svarthällans Riona

Pedigree Gallery Progeny Mated Females Körung Description HD/ED Index
Don Juan standingDon Juan head

Ägare/Owner: Kennel Quattrogården

MH, IGP1, SEUCH
Quattrogårdens Janko
2016-01-30
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - UHP, MH, BH Quattrogårdens Queen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Janko standing Janko head

Ägare/Owner: Camilla Dahleman

MH
Quattrogårdens Zappo
2019-01-19
Hd A / Ed 0
IPO2 Neros del Lupo Nero - Quattrogårdens Fideli

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Zappo standing Zappo head

Ägare/Owner: Eva & Stephen Jerand