• Quattrogårdens Dollar
  • Quattrogårdens Eto
  • Quattrogårdens Orcan
  • Quattrogårdens Sebbe
  • Quattrogårdens Isco
  • Quattrogårdens Florian
  • Quattrogårdens Zappo
  • Quattrogårdens Oscar
  • Quattrogårdens Okay

MH, BH, UHP, IGP 1
Quattrogårdens Dollar
2014-12-07
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - Quattrogårdens Ulme

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Dollar standing Dollar head

Ägare/Owner: Sara Andersson & Mattias Eliasson

Quattrogårdens Eto
2015-03-06
Hd B / Ed 1
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Eto standing Eto head

Ägare/Owner: Birgitta Eriksson

Quattrogårdens Orcan
2016-11-13
Hd A / Ed 0
SUCH, SCHH II, IPO3, KKL1(livstid), VA1, Quattrogårdens Grizzly -
UHP, IPO1, SEUCH, KKL1(livstid) Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Orcan standing Orcan head

Ägare/Owner: Niclas Jacobsson & Jenny Atterling

MH
Quattrogårdens Sebbe
2017-11-17
Hd B/C / Ed 0
SUCH, SCHH II, KKL1(livstid), BH, MH, IPO 3 Quattrogårdens Grizzly -
UHP, MH, BH, IPO2, GDK AK, Svensk Segrarinna, SEUCH, VA2 Svarthällan's Riona

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Sebbe standing Sebbe head

Ägare/Owner: Carina Larsson

Quattrogårdens Isco
2021-01-18
IGP1, GDK AK Haino vom Team Huhnegeab -
IPO1, KORAD, SEUCH, GDK AK Quattrogårdens Dizza

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Isco standing Isco head

Ägare/Owner: Johanna Åkerlund & Ola Johansson

MH
Quattrogårdens Florian
2020-04-19
Hd A / Ed 0
IGP1 Marlo vom Haus Tchorz - IPO1, KORAD, SEUCH Quattrogårdens Dizza

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Florian standing Florian head

Ägare/Owner: Maria Tjärnström

MH
Quattrogårdens Zappo
2019-01-19
Hd A / Ed 0
IPO2 Neros del Lupo Nero - Quattrogårdens Fideli

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Zappo standing Zappo head

Ägare/Owner: Eva & Stephen Jerand

Quattrogårdens Oscar
2022-10-07
Hd C / Ed 0
Lasso Vom Grafenbrunn - Gildewangens Ronja

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Oscar standing Oscar head

Ägare/Owner: Kennel Quattrogården

BH/VT
Quattrogårdens Okay
2022-10-07
Hd B / Ed 0
Lasso Vom Grafenbrunn - Gildewangens Ronja

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Okay standing Okay head

Ägare/Owner: Torbjörn & Inger Edvall