• Svarthällan's Riona
 • Gildewangen's Ronja
 • Gildewangen's Roxxy
 • Quattrogårdens Melissa
 • Quattrogårdens Yoleen
 • Quattrogårdens Jazza
 • Quattrogårdens Dizza
 • Quattrogårdens Ezzie
 • Quattrogårdens Nadja
 • Quattrogårdens Vectra
 • Quattrogårdens Ivy
 • Quattrogårdens Kerra
 • Quattrogårdens Era
 • Quattrogårdens Fideli
 • Quattrogårdens Plura
 • Quattrogårdens Puma
 • Quattrogårdens Queen
 • Quattrogårdens Ussie
 • Quattrogårdens Ulme
 • Quattrogårdens Aniara
 • Quattrogårdens Zenta
 • Quattrogårdens Ester
 • Quattrogårdens Gipsy
 • Quattrogårdens Jessie
 • Quattrogårdens Occra
 • Quattrogårdens Olly
 • Quattrogårdens Pina
 • Quattrogårdens Roxy
 • Quattrogårdens Yoschi
 • Quattrogårdens Zara
 • Quattrogårdens Zilla

UHP, MH, BH, IPO2, GDK AK, Svensk Segrarinna, SEUCH, GDK AK(livstid)
Svarthällan's Riona
2015-02-16
Hd A / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - Svarthällan's Kandida

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Riona standing Riona head

Ägare/Owner: Cornelis Van Der Wal
Halter: Carina Larsson

MH
Gildewangen's Ronja
2018-10-26
Hd A / Ed UA
Team Cayira Sammy - IPO2, GDK AK (livstid), Svensk Segrarinna, SEUCH, VA1 Svarthällan's Riona

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Ronja standing Ronja head

Ägare: Cornelis V D Wal. Halter: Carina Larsson

Gildewangen's Roxxy
2018-10-26
Team Cayira Sammy - IPO2, GDK AK (livstid), Svensk Segrarinna, SEUCH, VA1 Svarthällan's Riona

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Roxxy standing

Ägare/Owner: Cornelis V D Wal/Quattrogården

MH
Quattrogårdens Melissa
2016-10-30
Hd B / Ed 0
SUCH, SCHH II, KKL1(livstid), IPO 3 Quattrogårdens Grizzly -
IPO1, SEUCH, GDK AK Quattrogårdens Troja

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Melissa standing Melissa head

Ägare: Cornelis Van Der Wal
Halter: Carina Larsson

MH
Quattrogårdens Yoleen
2018-12-30
IPO3, Kkl1(livstid),SEUCH, VA1 Baggio V Juvenisty - Quattrogårdens Melissa

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Yoleen standing Yoleen head

Ägare: Diana Ärleborn

MH
Quattrogårdens Jazza
2016-01-30
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - UHP, MH, BH Quattrogårdens Queen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Jazza standing Jazza head

Ägare/Owner: Kennel Quattrogården

UHP, MH, BH, IPO 1, SEUCH, KORAD, GDK AK
Quattrogårdens Dizza
2014-12-07
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - Quattrogårdens Ulme

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Dizza standing Dizza head

Ägare/Owner: Anna Nolen

MH
Quattrogårdens Ezzie
2015-03-06
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Ezzie standing Ezzie head

Ägare/Owner: Lars & Kia Brändström

MH, BH
Quattrogårdens Nadja
2016-10-30
Hd B / Ed 0
MH, BH, UHP, IPO 1, SEUCH, GDK AK(livstid) Quattrogårdens Pascha -
MH, BH, UHP Quattrogårdens Zenta

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
nadja standing Nadja head

Ägare/Owner: Britt Inger Sundbom

MH, BH
Quattrogårdens Vectra
2013-01-03
Hd A / Ed UA
SEUCH, SCHH II, IPO 3 (cert), KKL1, Quattrogårdens Grizzly -
TJH (Försvaret), LP1, UHP, BH, KORAD Quattrogårdens Doris

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Vectra standing Vectra head

Ägare/Owner: Hanna Häggström

MH
Quattrogårdens Ivy
2015-12-15
Hd B / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - MH, BH Quattrogårdens Vectra

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Ivy standing Ivy head

Ägare/Owner: Hanna Häggström

MH, BH, IGP 1, UHP, GDK AK, SEUCH
Quattrogårdens Kerra
2016-03-17
Hd C / Ed 0
IPO 3, Kkl1, VA1, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - BH, UHP, MH Quattrogårdens Plura

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Kerra standing Kerra head

Ägare/Owner: Karin Hellman & Sören Andersson

UHP, MH, BH
Quattrogårdens Era
2015-03-06
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Era standing Era head

Ägare/Owner: Susanna Kallunki

UHP, MH
Quattrogårdens Fideli
2015-04-29
Hd C / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - MH, IPO 1, SEUCH Quattrogårdens Troja

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Fideli standing Fideli head

Ägare/Owner: Niclas Jacobsson & Jenny Atterling

MH, UHP, BH
Quattrogårdens Plura
2011-09-09
Hd B / Ed 0
SUCH, SCHH II, KKL1, BH, MH Quattrogårdens Grizzly -
IPO2, KKL1(livstid), SUCH, S(drag)CH, MH, BH, UHP Quattrogårdens Tosca

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Plura standing Plura head

Ägare/Owner: Babbe & Joakim Buhr

MH, BH
Quattrogårdens Puma
2011-09-09
Hd B / Ed 0
SUCH, SCHH II, KKL1, BH, MH Quattrogårdens Grizzly -
IPO2, KKL1(livstid), SUCH, S(drag)CH, MH, BH, UHP Quattrogårdens Tosca

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Puma standing Puma head

Ägare/Owner: Åse och Nils-Erik Strindgård

UHP, MH, BH
Quattrogårdens Queen
2011-10-02
Hd B / Ed 0
SUCH, SCHH II, KKL1, BH, MH Quattrogårdens Grizzly -
MH Quattrogårdens Sabine

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Queen standing Queen head

Ägare/Owner: Åse och Nils-Erik Strindgård

MH, UHP, BH, IPO1, SEUCH, GDK AK(livstid)
Quattrogårdens Ussie
2012-12-18
Hd B / Ed UA
SEUCH, SCHH II, IPO 3 (cert), KKL1, Quattrogårdens Grizzly -
IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Ussie standing Ussie head

Ägare/Owner: Veronika Karlsson

MH, BH, IPO1, UHP, KKL, SEUCH, GDK AK
Quattrogårdens Ulme
2012-12-18
Hd B / Ed UA
SEUCH, SCHH II, IPO 3 (cert), KKL1, Quattrogårdens Grizzly -
IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Ulme standing Ulme head

Ägare/Owner: Anna Nolen

Quattrogårdens Aniara
2014-02-14
Hd A / Ed 0
IPO3 Owinns Wasco - Quattrogårdens Sabine

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Aniara standing Aniara head

Ägare/Owner: Åse och Nils-Erik Strindgård

MH, BH, UHP
Quattrogårdens Zenta
2014-01-30
Hd B / Ed UA
IPO 1 Quattrogårdens Merlin -
TJH (Försvaret), LP1, KORAD Quattrogårdens Doris

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Zenta standing Zenta head

Ägare/Owner: Veronica Karlsson

MH, IGP2, UHP, GDK AK
Quattrogårdens Ester
2015-03-06
Hd C / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - IPO1, SEUCH, KKL1 Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Ester standing Ester head

Ägare/Owner: Gun Britt Rieser

BH
Quattrogårdens Gipsy
2015-07-07
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH Baggio von Juvenisty - IPO 1, GK AK Quattrogårdens Ulme

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Gipsy standing Gipsy head

Ägare/Owner: Patrik & Britt-Marie Hillberg

Quattrogårdens Jessie
2016-01-30
Hd A / Ed UA
IPO 3, Kkl1, VA3, SEUCH, MH Baggio von Juvenisty - UHP, MH, BH Quattrogårdens Queen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Jessie standing Jessie head

Ägare/Owner: Lars Ekefjärd

BH
Quattrogårdens Occra
2016-11-13
Hd C / Ed 0
SUCH, SCHH II, KKL1(livstid), IPO 3 Quattrogårdens Grizzly -
IPO1, SEUCH, Kkl1 (livstid Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Occra standing Occra head

Ägare/Owner: Joakim Jansson

MH, UHP
Quattrogårdens Olly
2016-11-13
Hd A / Ed ua
SUCH, SCHH II, IPO3, KKL1(livstid), VA1, Quattrogårdens Grizzly -
UHP, IPO1, SEUCH, KKL1(livstid) Quattrogårdens Joleen

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Olly standing Olly head

Ägare: Tomas Nilsson & Ulrika Boström

MH
Quattrogårdens Pina
2017-04-22
Hd B / Ed 0
IPO 3, KKL1(livstid), VA1, SEUCH Baggio von Juvenisty -
MH, BH, UHP Quattrogårdens Zenta

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Pina standing Pina head

Ägare/Owner: Ann-Charlotte Englund

UHP
Quattrogårdens Roxy
2017-10-11
IPO1, SEUCH, Gdk AK (livstid) Quattrogårdens Pascha - Quattrogårdens Ivy

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Roxy standing

Ägare: Inger Rönnbäck

MH
Quattrogårdens Yoschi
2018-12-30
IPO3, Kkl1(livstid),SEUCH, VA1 Baggio V Juvenisty - Quattrogårdens Melissa

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Yoschi standing Yoschi head

Ägare: Per Nilsson & Ann-Britt Sellman

MH
Quattrogårdens Zara
2019-01-19
HD B / ED 0
IGP2, GDK AK Neros del Lupo Nero - Quattrogårdens Fideli

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Zara standing Zara head

Ägare: Kennel Quattrogården

Quattrogårdens Zilla
2019-01-19
IGP2, GDK AK Neros del Lupo Nero - Quattrogårdens Fideli

Pedigree Gallery Progeny Körung Description HD/ED Index
Zilla standing Zilla head

Ägare: Jennie Krook