Back to Litters

2 hanar och 5 tikar, samtliga är tingade

Litter 15Litter 16Litter 17Litter 18Litter 19Litter 20Litter 21 Litter 08 Litter 09 Litter 10Litter 11Litter 12Litter 13Litter 14 Litter 07 Litter 06Litter 03Litter 05Litter 04Litter 02Litter 01