News

13/06 -19
Flera bilder ifrån lägret: lägerbilder här och utställningsbilder här

11/06 -19
Nya unghundar: Zappo, Yoleen och Ursus!

Kerra10/06 -19
Grattis Karin & Kerra till IGP 1!

10/06 -19
Grattis alla Quattrogårdare till fina placeringar på SK Umeås utställning!

Nya resultat / New results

26/05 -19
Ny unghund:
Quattrogårdens Yoschi!


View old news

Riona & Baggio
Webmaster: Christian Strindgård
Copyright © 2011-2019 Quattrogårdens Kennel. All rights reserved.